FELHÍVÁS

 

Védőnők a Gyermekáldásért Díj 2020

 

Jelölés határideje: 2020. november 30.

A Babacsalogató Alapítvány a védőnők számára a 2020-as évre ismételten pályázatot hirdet meg a Védőnők a Gyermekáldásért Díj  elnyerésére.

 Első alkalommal 2016. decemberében került sor a díj átadására három védőnő részére, az oklevél szövege szerint azon védőnők számára, akik példamutató módon segítették gyermekek születését.

Elismerésben részesülhetnek azok a védőnők, akik jelentős tevékenységet fejtenek ki  a természetes fogamzás elérhetőségének ismertetésében, a meddőnek hitt párokat lelki és egészségügyi téren támogatják a fogamzás elérése érdekében.

A Díj elnyerésére az ország valamennyi védőnője jelölhető egyénileg, intézmény  vagy magánszemélyek által a www.vedonokagyermekaldasert.hu honlapon. A díjazott védőnők információit itt lehet megnézni és róluk olvasni. 

A jelölt adatainak, elérhetőségének megadása mellett pár mondatban szükséges ismertetni a jelölt meddőket támogató tevékenységét, indokolni, hogy miért legyen a 2020. év Védőnők a Gyermekáldásért Díj egyik kitüntetettje.

Pályázási határidő: 2020. november 30. A díj odaítéléséről a Babacsalogató Alapítvány kuratóriuma, a pályázat kiírója és zsűrije dönt. A díjak átadására 2021 januárjában kerül sor.

Jelölést a következő e-mailre várjuk: vedonokagyermekaldasert@gmail.com


 

Védőnők a Gyermekáldásért Díj 2019

 2020. január 14-én került sor a Díjak átadására. A következő védőnők nyerték el  a Védőnők a Gyermekáldásért Díj-at:

Vidáné Válóczi Éva

Már az éretttségije óta a gyermekek egészségével foglalkozott, aztán a Védőnői diplomája megszerzése után a védőnői szakma minden posztján helyt állt, méghozzá évtizedeken át. A XVII. Kerület területi védőnőjeként, később több kerület vezető védőnőjeként. Közben tanfolyamokon képzi tovább magát, sőt másoddiplomát szerzett Családvédelmi szolgálatból.

Sok család köszönheti neki, hogy megszületett az első gyermek, majd a kistestvér, de az örökbe adás témáival, családba fogadás lehetőségével is sokat foglalkozott. Munkájának fontossága soha sem szűnik meg, még nyugdíjasként is fenntartja a segítségadást, csak területileg szűkebb körökben. Aki csak dolgozott vele, hálás szívvel köszöni, hogy munkatársa lehetett, és melegen ajánlják a Védőnők a gyermekáldásért díjra.

Katona Csabáné, Erzsike

A védőnői munkát 1974 – ben kezdte, a Naplás Úti Gyermekrendelőben dolgozott, ahonnan 2014. őszén vonult nyugdíjba, majd pár hónap múlva ismét munkába állt. Erzsike mintává vált, már abból kiindulva, hogy hogy lehet több évtizedig egy helyen dolgozni. Családi generációk nőttek fel a keze alatt.

Létrehozott egy Szoptatást Támogató Anyacsoportot, Baba-Klubot, ami aztán kinőtte magát és tevékenysége kiterjedt olyan oktatói tevékenységekre, gyakorlati segítségnyújtásra, amivel rengeteg információt tud adni az első gyermeküket váró, illetve már gyermekes családoknak.

Bátorítást kapnak a gyermekvállalásra készülők is, ahol a kereskedelem pénzköltésre serkentő propagandája helyett azt hirdeti, hogy „Két ölelő kar a legfontosabb szülői kellék”.

Katona Csabáné, Erzsike védőnő több évtizedes sikeres védőnői munkája mindenképpen elismerést érdemel.

Borbélyné Horváth Anikó

1995-től védőnő, Veszprémben területi védőnőként, majd pedig iskolavédőnőként dolgozik. Folyamatosan továbbképzésekben vesz részt, amit munkájában fel is használ, közvetlen tanácsadásként és úgy is, hogy tudását továbbadja, például a MAVE továbbképzésein előadóként. A családi életre való felkészítéshez az iskolásoknak, serdülőknek az elsősegélynyújtás, a „Család-órák” és a „Ciklus-show” oktatás területén.

Ez utóbbi például azért különlegesen hasznos, mert a kamaszkor elején, kislányból nővé válásban a lányok saját testüknek fontosnak és értékesnek ítélését, valamint az anyák aktív bevonásával az anya-lánya kapcsolatot erősíti meg. A családtervezéshez, a félelem nélküli tudatos gyermekvállaláshoz ad ez alapokat.

Borbélyné Horváth Anikó munkatársai meleg ajánlásával föltétlenül megérdemli a díjat.


 

Védőnők a Gyermekáldásért Díj 2018

 

A meddőség megelőzéséért és a jövő nemzedék egészségéért létrehozott “Babacsalogató” alapítvány sajtótájékoztatójára és kimagasló munkát végzett védőnők 2018 évre szóló kitüntetéseinek átadására 2019. január 13-án került sor Budapesten az Aranytíz kultúrházban.

A díjátadón elsőként Jeneiné Dr. Rubovszky Csilla Ph.D., az V. kerület alpolgármestere és miniszteri biztos mondta el köszöntőjét. Beszédében méltatta a 100 éves védőnői hálózatot, igen érdekesen bemutatta a védőnői szervezet gazdag történelmét és értékeit. Kitért a népszaporulati nehézségekre, a célkitűzésre, hogy a fiatalok család- és házasságpártiak, gyermekekre vágyók legyenek.

Következő előadóként Prof. Ősapay György a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az alapítvány kuratóriumának elnöke a nyugati világ népszaporulati tendenciáiról, a hazánkban ugyan lassan növekvő, de mégis tragikusan alacsony reprodukciós számarányról beszélt. Elmondta, hogy jelenleg egy nőre (párra) 1,25 gyermek születése jut hazánkban a minimum 2,1 helyett, ami a lakosság számának drasztikus, tartós fogyását jelenti. Bizakodásra ad okot, hogy a kormány 100 milliárd forintot irányzott elő támogatásra és célkitűzése, hogy 2030-ra népszaporulati számarány 2,1 értékre növekedjen. Sajnos nagy nehézséget jelentenek világszerte a környezeti ártalmak, a késői gyermekvállalás, a nem egészséges életmód, a stressz, mely tényezők mind a nehezen kialakuló fogamzáshoz, a meddőség kialakulásához vezetnek – mondta a professzor. Az alapítvány nem titkolt szándékaként említette a hozzájárulást az egyre vészesebbnek tűnő népességfogyás megállításához, melynek eszköze a megfelelő egészségügyi oktatás, az egészségtudatos életmódra nevelés, a babát tervező és a meddő párok célirányos felvilágosítása. A célkitűzések elérésében fontos szerepe van a védőnőknek, orvosoknak és pszichológusoknak kiegészítve egyházak, tanárok munkájával.

A védőnői oldalról elsőként Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke beszélt. A védőnők végigkövetik minden fiatal egészségét 0-18 éves korig, majd nemcsak a nők várandósságának idejére kerülnek ismét szoros kapcsolatba a kismamákkal, hanem a családok boldogságáért is dolgoznak és segítséget nyújtanak a babát tervezőknek a fogamzással kapcsolatos kérdésekben.

Következő előadóként Jávorné Dr. Erdei Renáta, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Védőnői Tanszékének vezetője, a Gólyahír Egyesület elnöke beszélt a védőnői munka fontosságáról, munkájáról. Ezen belül bemutatta az országos kiterjedésű Gólyahír Egyesület sokrétű tevékenységét, amely napról-napra, évről-évre egyre több krízishelyzetben lévő nőnek, családnak és gyermekre váró párnak lehetett és lehet ma is segítségére.

A rendezvény a jutalmazottak kitüntetésével ért véget. A 2018 évre szóló, immár harmadszor kiosztásra kerülő kitüntetéseket Halenkárné Albrecht Éva védőnő, valamint néhai Mórucz Gabriella (2018) védőnő nevében a leánya vették át Jeneiné Dr. Rubovszky Csilla az V. kerület alpolgármester és miniszteri biztos asszonytól, valamint Dr. Ősapay Klárától, a Babacsalogató alapítvány alapítójától.

 Halenkárné Albrecht Éva a családtervezésben tevékenykedő védőnők egyikeként segített az egészséges várandósságra felkészülésben már a nyolcvanas évektől kezdődően, ami idő alatt sok száz családnak tudtak segítséget adni.

A nemrégiben elhunyt Mórucz Gabriella a Gólyahír Egyesület egyik alapítója, az egyesület elnöke volt. Anya, feleség, nagymama és nem utolsósorban Gólyamama. Közel 1000 gyermek köszönheti neki azt, hogy családban nőhet fel.


 

2017-ben díjazott védőnők

Terényiné Bicsák Ágnes

 

Budapesten dolgozik védőnőként az ÁEEK (Állami Egészségügyi Ellátó Központ) Családtervezési programjában. A családtervezési szolgáltatás 1984 óta működik a Bolgárkerék utcában, mely a Czeizel Endre által indított optimális családtervezés modellje. Célja a várandóság negatív kimenetelének (koraszülés, veleszületett fejlődési rendellenességek, stb.) megelőzése.

A speciálisan képzett védőnők által nyújtott szolgáltatás programjának három lépése:

  1. A fogamzóképesség ellenőrzése
  2. 3 hónapos felkészülés a fogamzásra
  3. A koraterhesség védelme

A családtervezési program keretében a családtervező párok a felmerülő kérdéseket, problémáikat megbeszélik, egészségi állapotukat – részben alapos kikérdezéssel (anamnézis felvétele), részben szűrővizsgálatok elvégzésével – felmérik, így lehetőség van arra, hogy a várható gyermekáldás esetleges nehézségei időben kiderüljenek.

Az adatok értékelése munkájuk sikerét igazolta. A nálunk megfordulók körében a koraszülés a felére csökkent, fejlődési rendellenesség a feldolgozott mintában nem fordult elő.

Ács Rozália

39 éve védőnő. Jelenleg a XVII. kerület Védőnői Szolgálatának intézményvezetője.

Munkája során mindig is a családok egységéért dolgozott, s azért, hogy minél több gyermek megszülethessen, testi-lelki egészségben nőhessen fel.

Tevékenységének fő területei:

-anyaságra nevelés már az óvodában játékosan.

-iskolai egészségnevelés,

-Családok nemzetközi évében programok indítása a Kismama klubban

-Magyarország első „Apák Napi rendezvényének kezdeményezése”.

-magzatvédelmi tv. indulásakor a Szt Rókus kórházban, mint Pest megyei vezető védőnő Családvédelmi Szolgálatot vezetett 17 tanácsadóval, melynek eredményeképpen több család is úgy döntött, hogy nem megy abortuszra, hanem vállalja gyermekét.

-Mint pest megyei Védőnői egyesület Szakosztályvezetője: konferenciák szervezése: anyaság a XXI- század küszöbén 2000-ben, meddőségről 2001-ben, gyermekbántalmazás megelőzése 2002-ben, apaságról 2003-ban, és így tovább

-Szülésfelkészítő foglalkozások vezetése 2003-től folyamatosan, ahol családokat oktat.

-Apás szülésfelkészítőket vezet.


 

Védőnők a Gyermekáldásért Díj 2016

 

Országos kampány indult a vészesen fenyegető népességfogyás megállításáért. A program részeként az alapítás alatt álló “Alapítvány a jövő nemzedékért” hagyományteremtő szándékkal 2016-tól olyan védőnőket kíván díjazni, akik sokat tettek a gyermekáldás elősegítéséért és az újszülöttek egészségéért.

A Védőnők a Gyermekáldásért Díj zsűrije 2016. december 8-ig várta a szakmai szervezetek és magánemberek jelöléseit.

 

A beérkezett ajánlások közül az egészségügyi szakemberekből álló zsűri 3 védőnőt választott ki a kitüntetésre, akik a legtöbbet tették a gyermekáldásért és a jövő nemzedékéért.  Az ünnepélyes díjátadás 2016. december 12-én volt. A 2017-ben díjazott védőnőket 2017. novemberében ünnepeltük.

 

2016-ban díjazott védőnők:

Ráczné Gyémánt Andrea, Takácsné Nagy Ágnes és Déri Viktória meghatottan vették át a Prof Dr. Ősapay György, MTA doktor és felesége, egyben kutatótársa Dr. Ősapay Klára , kandidátus által alapított a “Védőnői díj a gyermekáldásért” kitüntetést.
Az esemény országos jellegét a szervezők azzal is hangsúlyozták, hogy a három védőnő Szegedről, Zalalövőről és Szombathelyről érkezett, tehát a bejegyzés alatt lévő alapítvány nem kizárólag  Budapesten, hanem egy országos hálózat létrehozásában gondolkodik a meddő párok és a várandósok segítése érdekében.
A díjazott védőnők a hagyományos feladataik ellátása mellett oktatási programok, tréningek, média megjelenések szervezésében is tevékenykednek, amelynek irányelveit a jövőben a Dr. Ősapay Klára által alapított és  a Prof. Dr. Ősapay György által elnökölt alapítvány adja meg.

 

 

gy t d

 

 

————————————————————————————————————————–

 

 

Védőnők A Gyermekáldásért